<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
   
 
สท0023.2/ว1812 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนั  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว1805 แจ้งโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561  [ 1 ธ.ค. 2561 ]   
 
สท0023.3/ว5059 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว5060 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2877