อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ถนนชำรุด (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 4
อบต.ไกรกลาง น้ำหมู่ที่ 1 (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 498  ตอบ 1
อบต.หนองกลับ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ม.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.บ้านหลุม  เว็บไซต์ อบต.บ้านหลุม อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ม.ค. 2562)    อ่าน 4990  ตอบ 4
ทม.ศรีสัชนาลัย เว็บไซต์ "เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ม.ค. 2562)    อ่าน 10482  ตอบ 17
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 466  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 853  ตอบ 20
ทม.สวรรคโลก เว็บไซต์ ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 1
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศขอเชิญวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะ 4 ปี [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ทะเบียนคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องเจ้าหน้าที่ทุจริต [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
คู่มือร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ทะเบียนคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
การจัดทำแผนโครงการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องท [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาคร [ 21 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ขั้นตอน ระยะเวลา การจัดเก็บภาษีแก่ผู้มาใช้บริการ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประ [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะคัพ ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน แบบ ขสร.1 [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 3116  ตอบ 2  
 
 

ทุ่งแม่ระวิง

วัดท่าเกย
      
 
   

ผลิตภัณฑ์ดินหอม
 
 
อบต.หนองกระดิ่ง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เมืองเก่า กิจกรรม \"ลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน\"ประจำปี62 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองจิก ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายภายในหมู่บ้านบึงหญ้า หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทาง [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นครเดิฐ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำอาหารคาว จำนวน [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ เครื่องชั่งน้ำหนัก [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ เครื่องวัดความดัน [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โครงการลดขยะและคัดแยกข [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ โครงการลดขยะและแยกขยะมูลฝอยประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจุดเสี่ยงภัย (ชั่วคราว) ตลิ่งริมแม่น้ำยม ม.1 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางดง โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีคีรีมาศ ผู้ยื่นเอกสารโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลว [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีคีรีมาศ ผู้ซื้อเอกสารโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลว [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ปากแคว [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแห [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
      
 
    
 
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6 สน.บถ. มท 0809.4/ว173 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10 สน.บถ. มท 0809.4/ว174 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1052-1127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว155 [เทศบาล อบต. เมืองพัทยา] [อบจ.]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว178  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว3  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว2  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 
สท 0023.4/ว 101 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ [ 17 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว241 การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส [ 17 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.3/558 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]