<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งยางเมือง   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายกการ (กองคลัง)   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งยางเมือง   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อผ้าขนหนูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   ประกาศราคากลางแบบ ปปช. และวิธีคำนวณราคากลาง และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ร่างระบายน้ำหมู่ที่ 4   16 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศแงค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์ร่วมจิต ผู้ทั้ได้รับการคัดเลือก คือ \"รัชนีบริการ\" โดยนายวรวิทย์ สุนทร เสนอราคาทั้งสิ้น 33,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครเดิฐ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓ รายการ    16 ส.ค. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1214/td>