<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ในหัวข้อ \"ศาสตร์ของพระราชา การครองตน ครองงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ดารณี สิงทาบุตร

ผู้เข้าชม 189 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย