หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 


 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
   
 
สถานที่ติดต่อ : กองช่าง เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
  หมู่ ๙ ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑
  โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๕-๐๑๐๐ , ๐-๕๕๙๕-๐๑๖๓ , ๐-๕๕๙๕-๐๑๖๔
  โทรสาร : ๐-๕๕๙๕-๐๑๐๐ , ๐-๕๕๙๕-๐๑๖๓ , ๐-๕๕๙๕-๐๑๖๔
  กองช่าง ต่อ ๑๐๒
 
 
 
  การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
  การขอรับรองการก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
  การขอใบแทนอนุญาตหรือในแทนรับรอง  
  คำขอโอนอนุญาต ฯ ตามแบบ ข.8